Många svenskar njuter gärna av friluftsliv. Det kan vara i form av camping, fiske, grillning, cykling eller annat. När man talar om friluftsliv menar man olika fritidsaktiviteter som genomförs utomhus. Ett särskilt begrepp är det rörliga friluftslivet. Det infördes på 1980-talet, och tog sig uttryck genom inrättandet av naturvårdsområden som skulle öka tillgängligheten till naturen, utan de inskränkningar som naturreservat och nationalparker inneburit.
Aftonfiske i Vänern

Sportfiske

Sportfiske är samlingsnamnet på flera olika sorters fiske, t ex mete, spinnfiske, pimpling och flugfiske. Innan man ställer sig för att fiska någonstans måste man känna till vilka regler som gäller. Dessa kan man läsa om på Sportfiskarnas (Sveriges sportfiske- och friskvårdsförbund) hemsida. Det finns knappt 2000 fiskevatten i Sverige, och du behöver ett speciellt fiskekort till de flesta av dem.

Spinnfiske

Denna form av fiske är den vanligaste som bedrivs av hobbyfiskare. Vid spinnfiske används ett fjädrande spö och en omkring 50-100 m lång rev, i vars ände man knyter fast betet. Fiskedraget kastas ut med hjälp av centrifugalkraft, och man kastar linan åt det håll där man tror fisken finns.

Pimpling

Vid pimpling fiskar man vanligtvis genom ett hål i isen om vintern, men det kan också vara från en brygga eller en båt. Som redskap använder man ett kort spö som hålls med en hand, ett s.k. pimpelspö. Man knycker lätt med handleden, vilket får blänket att röra sig på ett sätt som gör att fiskarna vill svälja det. Den vanligaste fångsten vid pimpling är abborre eller röding.

Mete

Mete är den äldsta formen av sportfiske. Normalt används ett metspö tillsammans med ett metrev. Metet delas ofta in efter typ av art (som predator, vitfisk eller ädelfisk), eller efter nappindikator (flötmete, bottenmete osv.).

Flugfiske

Vid flugfiske använder man en fiskefluga som bete. Den imiterar ofta fiskens naturliga föda, och lockar alltså fisken att bita i den. Man kan fånga i stort sett alla fisksorter vid flugfiske, bland annat harr, öring, lax och gädda.

Scroll to top