Glöm inte körkortet – för båten!

Att ge sig ut med båden en tidig morgon för att fiska är bland de mest rofyllda sakerna man kan ägna sig åt enligt många – men visste du att det finns regler kring vem som får köra en båt och att det i vissa fall även krävs att man har ett speciellt körkort?

http://www.dreamstime.com/-image15015342För båtar som är kortare än tolv meter och smalare än fyra meter krävs inget speciellt körkort, men Trasportstyrelsen rekommenderar i alla fall att alla som vistas på sjön har eller införskaffar sig grundläggande kunskaper om vilka regler som gäller till sjöss och även har koll på säkerhetsfrågor samt hur båten ska hanteras i de aktuella farvattnen man befinner sig i. Och det finns flera sätt att skaffa sig denna typ av kunskap och ett enkelt sätt är att faktiskt ta båtkörkort vilket ger en verktygen för att själv kunna navigera tryggt navigera i skärgården både med sjökort och elektroniska hjälpmedel.

Lagar om körkort för båt

Än finns ingen konkret lag gällande båtkörkort men i exempelvis Finland är detta något som är problematiskt då flertalet outbildade båtförare orsakar tiotals farosituationer årligen genom att hamna på de stora fartygens färdrutter. Dock ska man hålla i minnet att det i Finland endast krävs båtförarkort av yrkesbåtförare och att båtar upp till 24 meter får styras utan varken tillstånd eller utbildning (källa). Och det är alltså oftast dessa förare som hamnar i passagerar- och lastfartygens farleder. Men något som bägge länder trots allt har gemensamt är att det finns lagstadgade regler kring sjöfart och de svenska reglerna som rör fartyg vilket räknas fartyg, båt och skepp hittas i Sjölagen (1994:1009) – så om man ska segla eller åka båt i svenska skärgårdar kan denna vara väl värd att ha kunskap om.

Scroll to top