Fritidsfiske i Stockholm

pexels-photo-294674Intresset för fiske har ökat massor i Stockholm, men frågan är var man egentligen får fiska så kallat fritidsfiske, det gäller att ha koll. Att fiska i Stockholm är en riktig fröjd då det där finns omväxlande natur i mångfald!

Vi har tidigare skrivit om att man ska fiska efter framgång, och det kan man verkligen göra om man fiskar i Stockholm. Men det gäller att ha koll på alla regler för fiske.

Den som fiskar är skyldig att känna till reglerna

Den som fiskar i olika vatten i Stockholm är skyldig till att känna till vilka regler som gäller i just det vatten som man fiskar i. Det kan handla om att man inte får fiska alla arter, att man bara får utföra en viss typ av fiske och under en viss tid på dygnet exempelvis. Följer man inte dessa regler kan man råka ut för böter. På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa om allt som gäller, och dessutom länkar de där vidare till dokument och andra informationskällor och kan svara på mer specifika frågor kring fiske i olika områden.

”En stor del av vattnen i länet är enskilda vatten. Det betyder att det finns en enskild fiskerättsägare, alltså någon som äger rätten att fiska på vattnet. En sådan ägare kan exempelvis vara enskilda personer, samfälligheter eller kommuner.”

Fritt med handredskapsfiske

Sedan år 1985 är det fritt fram att handredskapsfiske i Mälaren och Stockholms Skärgård. Däremot är trollingfiske, dragrodd och angelfiske fiskemetoder som inte är fria att utöva. Vill man fiska på dessa vis måste man söka tillstånd från fiskerättsägare om att få fiska så i vattnet som det hela gäller, och i många fall krävs ett fiskekort. Med stöd av vår fantastiska allemansrätt kan man ändå röra sig fritt och fiska i fantastisk natur, så länge man håller sig till reglemente och inte stör andra.

Scroll to top